FENNİ SÜNNETÇİ

Ağrısız, Kanamasız, Cerrahi Sünnet

Kirvelik Nedir? - Fenni Sünnetçi Bursa - Mehmet Gönder

KİRVELİK NEDİR?

 
Yörelere göre “kirve”, “kivra”, “kivre” isimleriyle de tanımlanmaktadır. Kirvelik,birbirine sosyal olarak bağlı bulunan iki ailenin, ailelerden birinin sünnet töreni masraflarını karşılamasıyla oluşan bir sanal akrabalık kurumu olarak tanımlanabilir. Kirve, sanal akrabalık kurulacak olan ailenin erkek çocuğuna sünnet esnasında en yakın durarak çocuğun acı çekmemesi için destekte bulunacak ve aynı zamanda törenin ekonomik giderlerine kısmen de olsa katkıda bulunacak olan kişidir. 
Çocuklarını birbiriyle evlendiren kimseler nasıl bir hısımlık ilişkisi içerisinde iseler, birbiriyle kirvelik ilişkisi içerisine giren ailelerde kalıcı bir dostluk ilişkisi kurarlar. Daha çok Doğu, Güney, Güneydoğu Anadolu illerimizde yaygın olan Kirvelik kurumunun çıkış noktası hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır.Geçmişte çok yaygın olmasına karşın günümüzde de halen geçerliliğini sürdürmektedir. Kirvelik kurumu genel olarak aşağıdaki işlevleri yerine getirmesi bakımından önemlidir.
Kirvelik ve Faydaları:
1-Var olan ilişkileri pekiştirmesi
2-Ailelerin sosyal ilişkiler ağını genişletmesi,
3-Sosyal sigorta mekanizması görmesi
4-Farklı dil, din ve etnik gruplardaki aileleri birleştirmesi,